Výtvarné kroužky v Karlínském Spektru

 Jsem učitelkou výtvarky v DDM hl.m. Prahy v Karlínském Spektru www.ddmpraha.cz  
Na těchto stránkách najdete fotky a práce dětí, které navštěvují výtvarné kroužky u nás ve Spektru. 
Jedná se hlavně o předškoláky a malé školáčky :)

 

Výtvarná tvorba je jedním ze způsobů sebevyjádření člověka. Malé děti, které se ještě neumí vyjadřovat verbálně, spatřují ve výtvarném projevu jednoduchou formu komunikace. Je tedy dobré, tuto potřebu rozvíjet a podporovat. Pokud se stane první setkání s výtvarnem příjemným zážitkem, je dítě pozitivně motivováno k dalšímu tvoření a láska k umění často přetrvá až do dospělosti.

Mým cílem je pozitivní zážitek z tvorby, kdy se děti snažím seznámit i s různými netradičními technikami.

Součástí je samozřejmě i kresba, malba a prostorová tvorba.

Mojí snahou je návaznost a kontinuita jednotlivých kursů. Už čtyřleté děti mohou začít navštěvovat kroužek Pastelka, kde je kladen důraz hlavně na prožitek a radost z tvorby. Poté přejdou do starších Školáčků a často je výtvarné umění pohltí natolik, že pokračují dále až do kursů Kresby, malby a grafiky pro dospělé.

Součástí výtvarných kroužků je i metoda zvaná Canisterapie (je jednou z metod, při níž se využívá pozitivního působení psa na člověka).

Klasické grafické techniky se v současné době vyučují jen na specializovaných výtvarných školách.  Spektrum má přímo v ateliéru krásný grafický lis. V  kursech se žáci učí například techniku suché jehly a linorytu. Účastníky kursů se snažím zapojit i do přípravy a adjustace prací.

 Karlínské Spektrum má jedinečné prostory pro prezentaci výtvarných prací. Pořádáme výstavy nejen našich žáků, ale i umělců a studentů z výtvarných škol.

Novinkou školního roku 2013/14 je nový prostor, který jsme dostali k užívání. Všichni účastníci výtvarných kurzů mohou využívat i nádherný půdní prostor nad ateliérem, kterému říkáme Věž a opravdu stojí za to ho vidět :) Budou zde probíhat různé dílny, akce a kurzy + prostor slouží jako skladiště obrázků.

 

 

 

 


 

 

 

 


© 2019 KACCA(Mgr. Kateřina Klímková) | code by pr0ch0r | Loadtime: 0,022644s