1. ÚVOD

Obchodní a reklamační podmínky prodeje jsou platné a upravují obchodní vztah mezi kupujícím, dále jen zákazník a dodavatelem zboží, objednaného prostřednictvím tohoto internetového obchodu kacca.cz a jeho provozovatelem, fyzickou osobou Kateřina Klímková, Životice u Nového Jičína 84, 742 72, Česká republika, dále jen dodavatel.

2. OBJEDNÁVKA

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu kacca.cz jsou pro obě strany, jak pro zákazníka tak pro dodavatele závazné. Zákazník podáním objednávky zároveň stvrzuje, že se seznámil s obchodními a reklamačními podmínkami internetového obchodu kacca.cz a souhlasí s nimi.

Objednávka je platná pokud jsou vyplněny veškeré požadované informace vyžadované formou formuláře na internetovém obchodu kacca.cz a ověření objednávky dodavatele u zákazníka formou e-mailu nebo telefonického dotazu.

3. DODACÍ PODMÍNKY

Místem dodání zboží je adresa vyplněná zákazníkem při objednávce.

Dodávka zboží se uskutečňuje způsobem, který si zákazník vybral při objednávce.

Dodací podmínky upravuje blíže sekce "Zasílání".

4.PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky odpovídají způsobu, který si zvolil zákazník při své objednávce. Bližší informace upravuje sekce "Platební možnosti".

5. REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Dodavatel garantuje kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny písemnou formou a to buďto doporučeným dopisem nebo e-mailem. Reklamaci lze také uplatnit  ústně na naší provozovně. Ve všech případech je nutno uvést přesný popis a specifikaci čeho se reklamace týká, adresu a další potřebné údaje zákazníka.

V případě, že dodávka zboží vykazuje zjevné vady přepravního obalu a to zejména protržení, rozbití atd., je zákazník oprávněn odmítnout převzetí zboží.

Zboží musí být vráceno pouze v originálním obalu, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení a to ve lhůtě 14-ti dnů. Dodavatel, po odstoupení od smlouvy  vrátí do 30-ti dnů zákazníkovi zpět odpovídající částku a to předem dohodnutým způsobem.

Platební možnosti

1. CENA OBJEDNÁVKY

O výši objednaného zboží budete informováni ihned při objednávce na internetových stránkách. K ceně objednaného zboží připočítáváme cenu za přepravu. Není-li snížena v časové ohraničené akci.

2. ZMĚNA CENY OBJEDNÁVKY

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu dodávaného zboží a to v případech, že tato cena byla zvýšena i na vstupu od dodavateleDodavatel se zavazuje o tomto neprodleně informovat zákazníka, tento má právo v tomto případě od smlouvy písemnou formou odstoupit.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník si může při objednávce zvolit, jaký způsob platby preferuje. Zákazník je povinen zboží uhradit v okamžiku převzetí zboží.

Zasílání

1. TERMÍNY DODÁNÍ

Termín vyřízení vaší objednávky a termín dodání je závislý na vybraném druhu dodání. Dodavatel si vyhrazuje právo dodat objednané zboží v rozmezí 2 - 30 dnů od doručení objednávky. O předpokládaném termínu dodání vás budeme informovat při potvrzení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje, v případě situace kterou nebylo možno ovlivnit , termín dodání prodloužit, ale vždy o tom musí informovat zákazníka, který má právo v tomto případě od objednávky písemnou formou odstoupit.

2. ZPŮSOB DODÁNÍ

Objednávka bude vyřízena a dodána formou obchodního balíku od České pošty do 5 dnů na adresu zvolenou při objednávce. 

Podmínky vrácení peněz

  1. zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
  2. zboží musí být v originální krabici. Zboží musí být neporušeném a nepoužitém stavu.
  3. zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení a kopii útržku dobírkové nebo balíkové služby, průvodní dopis stvrzující požadavek na vrácení peněz.
  4. vráceny vám budou pouze peníze za zboží, nikoliv však cena za dopravu
  5. balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou (můžete balík pojistit). Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
  6. vrácená částka bude uhrazena poštovní poukázkou na dodací adresu, nebo na bankovní účet do 30 dnů od doručení balíku.

Reklamované zboží zašlete na adresu:

Kateřina Klímková
Životice u Nového Jičína 84,
742 72

E-mail: kaccca@gmail.com 
Telefon: +420 724 936 310

Důležité upozornění

Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. 
Informujte nás prosím i v případech, že obdržíte poškozenou zásilku.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnost 1.1.2019. Platnost může být upravována nebo rozšiřována. Změny týkající  se dopravy není nutné oznamovat.

Ochrana osobních údajů

Viz. prohlášení o ochraně osobních údajů.